Vrijwilligers

Bijna alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Iedereen in Utrecht kan bij ons vrijwilligerswerk doen. Ook als je daar wat extra hulp bij nodig hebt.

Training voor vrijwilligers

Voor alle activiteiten geldt dat er altijd een professional op de achtergrond aanwezig is. Als je als vrijwilliger bij ons komt werken krijg je altijd een basistraining. Zo ben je goed toegerust om aan de slag te gaan. Daarnaast kun je verschillende trainingen en workshops volgen. Dat kan verdieping zijn in de verschillende doelgroepen of meer toegespitst op de uitvoering van de activiteit.

Op elke activiteit staan altijd twee vrijwilligers. Samen kun je de activiteit vormgeven. Je kunt wekelijks een activiteit begeleiden, of een keer in de maand, maar ook als invalvrijwilliger. Er zijn diverse mogelijkheden.

Klik hier het trainingsaanbod van de Wilg.

Klik hier voor het trainingsaanbod van de Vrijwilligers Centrale Utrecht

 

Bekijk onze vacatures

Coaching van vrijwilligers

Bekijk hier het filmpje: Coaching van vrijwilligers

 

In Utrecht zijn duizenden vrijwilligers actief. Niet elke vrijwilliger lukt het om zelf werk te vinden of gaat het werken even gemakkelijk af.
De Wilg heeft de kennis om vrijwilligers naar een werkplek te begeleiden en op de werkplek te ondersteunen. Zo kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen en plezier beleven in hun werk.

Vrijwilligerscoach
Als vrijwilliger kun je een coach krijgen vanuit De Wilg. De vrijwilligerscoach biedt begeleiding op maat. Deze helpt je onder meer om je taken en werkomgeving goed te begrijpen. Daarnaast zorgt de coach voor een maatje binnen de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen zodat er altijd iemand in de buurt is die je kan helpen. Ook ‘leert’ de coach de organisatie waar je werkt hoe zij jou als vrijwilliger het beste kunnen inzetten en begeleiden. We gaan kijken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Een passende werkplek
Samen met jou zoeken we naar een passende werkplek. We ondersteunen je bij het kennismaken op je nieuwe werk. Ook werken we vaak even mee om te kijken wat er nodig is op de werkplek. Zo kunnen we hulp bieden bij het passend maken van je werkzaamheden en de omgeving waar je werkt. Het doel is dat je zo zelfstandig mogelijk kunt werken. Ben je al aan het werk en gaat het wat minder goed? Ook dan kun je contact opnemen. We kijken samen wat er nodig is om met plezier vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen.

Trainingen en workshops
Naast coaching is het voor vrijwilligers ook mogelijk om trainingen en workshops te volgen.

Meedoen?
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor coaching voor jou? Wil je ook vrijwilliger worden? Of ken je iemand die vrijwilliger wil worden? Neem dan contact op met:

Marlous Meeuwissen via m.meeuwissen@dewilg.nl /06-41620591. Of met Eline Reiff via e.reiff@dewilg.nl / 06-42064684.  Aan de coaching zijn geen kosten verbonden.

 

 

De Stamtafel

Omdat het belangrijk is dat iedereen mee kan denken heeft De Wilg een inspraak- en adviesorgaan: De Stamtafel. Dit is een wisselende groep mensen (werkgroep) die zes keer per jaar samen komt om te praten over interessante onderwerpen voor De Stamtafel. De Stamtafel wordt twee keer per jaar gehouden.

We hebben het tijdens De Stamtafel over onderwerpen als de activiteiten van De Wilg, het gebouw en tevredenheid van bezoekers en vrijwilligers. De Stamtafel zorgt er voor dat de belangen van onze vrijwilligers en bezoekers zo goed mogelijk behartigd worden. De adviezen uit deze raad worden voorgelegd aan de directie van De Wilg die deze meeneemt in de overweging van betreffend onderwerp. Tijdens De Stamtafel is er ook ruimte voor nieuwe ideeën, een hapje en een drankje en gezelligheid. Iedereen die betrokken is bij De Wilg is welkom.

Wil je meer weten, heb je ideeën of vind je het leuk om mee te doen?
Neem dan contact op met  Anneke Verhooren, ervaringsdeskundige of Angelique van den Broek, 0640746841, procesbegeleider organisatie en vrijwilligers.

 

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers van De Wilg zijn tijdens uitoefening van vrijwilligerswerk en de reis ernaartoe of terug verzekerd voor ongevallen via de Vrijwilligersverzekering van de gemeente Utrecht. Voor alle overige schade tijdens het vrijwilligerswerk zal De Wilg bij de eigen verzekering nagaan of de schade is gedekt. Is dat niet het geval dan kan de vrijwilliger een beroep doen op de eigen verzekering. De gemeente Utrecht kijkt of zij, als bovenliggende routes niets of onvoldoende opleveren, wat zij vanuit haar eigen schadeafdeling kan opvangen.

Neem altijd eerst contact op met je 1e aanspreekpunt van De Wilg en dan komen we er samen uit.

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

In het najaar 2022 is er een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek gedaan onder de vrijwilligers.
De uitkomsten kan je lezen in het Resultaat vrijwilligers tevredenheidsonderzoek 2022.

Lees ook het Vrijwilligersbeleid 2023 en Vrijwilligersreglement

 

Op 20 april 2023 heeft De Wilg het NOV-keurmerk Vrijwilliger Inzet Goed Geregeld ontvangen.

 

Doe mee

Word vrijwilliger bij De Wilg

Zonder vrijwilligers geen activiteiten! De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg.
Bekijk de mogelijkheden