Vrijwilligers

Bijna alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Iedereen in Utrecht kan bij ons vrijwilligerswerk doen. Ook als je daar wat extra hulp bij nodig hebt.

Voor alle activiteiten geldt dat er altijd een professional op de achtergrond aanwezig is. Als je als vrijwilliger bij ons komt werken krijg je altijd een basistraining. Zo ben je goed toegerust om aan de slag te gaan. Daarnaast kun je verschillende trainingen en workshops volgen. Dat kan verdieping zijn in de verschillende doelgroepen of meer toegespitst op de uitvoering van de activiteit.

Klik hier voor ons trainingsaanbod.

Op elke activiteit staan altijd twee vrijwilligers. Samen kun je de activiteit vormgeven. Je kunt wekelijks een activiteit begeleiden, of een keer in de maand, maar ook als invalvrijwilliger. Er zijn diverse mogelijkheden.

 

Vrijwilligersverzekering

Lees meer over de vrijwilligersverzekering Domstadpolis.

Bekijk onze vacatures

Coaching van bijzondere vrijwilligers

In Utrecht zijn duizenden vrijwilligers actief. Niet elke vrijwilliger gaat dit even gemakkelijk af. De Wilg en WIJ 3.0 hebben de expertise om jou en mensen op de werkplek te begeleiden en te coachen. De vrijwilligers die op die manier gecoacht worden noemen wij ‘bijzonder vrijwilliger’. Zij kunnen zich op die manier ontwikkelen en plezier beleven in hun werk.

Als bijzondere vrijwilliger krijg je een coach vanuit De Wilg/ Wij 3.0. Die coach biedt begeleiding op maat. Deze helpt de vrijwilliger onder meer om de taken en werkomgeving goed te begrijpen. Daarnaast zorgt de coach voor een maatje binnen de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Ook ‘leert’ de coach de organisatie waar de vrijwilliger werkt hoe zij jou als vrijwilliger het beste kunnen inzetten en begeleiden. Er is ruimte voor het coachen van 80 bijzondere vrijwilligers in de stad. Aan de coaching zijn geen kosten verbonden.

Meedoen

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor coaching van bijzondere vrijwilligers? Of wil je ook bijzonder vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met coach bijzondere vrijwilligers Charlotte Papendorp. Of bel 06 39695408.

Vrijwilligersraad

Omdat het belangrijk is dat iedereen mee kan denken heeft de Wilg een inspraak- en adviesorgaan: de Vrijwilligersraad. Dit is een vaste groep mensen die zes keer per jaar samen komt om te praten over verschillende onderwerpen.

We hebben het over onderwerpen als de activiteiten van de Wilg, het gebouw en tevredenheid van bezoekers en vrijwilligers. Daarnaast zorgt de vrijwilligersraad er (mede) voor dat de belangen van onze vrijwilligers zo goed mogelijk behartigd worden.
De adviezen uit deze raad worden voorgelegd aan de directie van De Wilg die deze meeneemt in de overweging van betreffend onderwerp. De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 betrokken personen (vrijwilligers en/of medewerkers).
Iedereen van de Wilg is welkom.

Wil je meer weten of heb je ideeën?

Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Angelique van den Broek

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

In het voorjaar 2018 is er een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek gedaan onder de vrijwilligers.
De uitkomsten kan je lezen in de Conclusie Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2018.

 

 

Medewerkers vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad is op zoek naar meer leden. Wil je ook je stem laten horen en advies geven?
Meld je dan aan bij de vrijwilligersraad via Charlotte Thoolen; c.thoolen@dewilg.nl.

Foka Slagman

Vrijwilliger bij de activiteit 'Crea atelier' - lid vrijwilligersraad

Bart van Waalwijk van Doorn

Vrijwilliger bij de activiteit 'gamen' - lid vrijwilligersraad

Angelique van den Broek

Coördinator vrijwilligers De Wilg

Gerald Scheepmaker

Vrijwilliger bij de activiteit 'tekenen en schilderen' - lid vrijwilligersraad

Esther Nieuwenhuizen

Vrijwilliger bij 'eetcafé/disco' - lid vrijwilligersraad

Laura van den Heuvel

Vrijwilliger bij de activiteit 'kookkunsten' - Voorzitter vrijwilligersraad

Saskia de Vries

vrijwilliger bij de activiteit 'tekenen en schilderen' - lid vrijwilligersraad

Vacatures
Doe mee

Word vrijwilliger bij De Wilg

Zonder vrijwilligers geen activiteiten! De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg.
Bekijk de mogelijkheden