Privacy Policy

Website

Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij De Wilg. De informatie is met veel zorg samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Wilg. Mail hiervoor naar: info@dewilg.nl.
De Wilg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar vanuit www.dewilg.nl wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Mail

Alle door De Wilg verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door De Wilg, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De Wilg is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden door De Wilg zorgvuldig bewaard.Lees het Document bescherming persoonsgegevens. Indien u niet (langer) wenst dat uw persoonlijke gegevens door De Wilg worden opgeslagen kunt u dit aangeven bij de administratie info@dewilg.nl. Alle informatie zal dan volgens protocol worden verwijderd.

Doe mee

Word vrijwilliger bij De Wilg

Zonder vrijwilligers geen activiteiten! De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg.
Bekijk de mogelijkheden