Organisatie

Alles over ons. Wie we zijn, wat we doen, en waarom.

Doel

De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk/ psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doet zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

De beperking is niet van belang; bij ons deel je je interesses! Wat vind je leuk? Waar wil je meer over weten? Welke sport wil je doen? Zo vormen we een goede basis om jezelf te ontwikkelen en voor het leggen van sociale contacten. Wil je graag vrijwilligerswerk doen, maar weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken? Wij bieden daar begeleiding in. Dit doen we op de werkvloer zelf, zolang het nodig is. Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.

Lees ook de Algemeen informatiebrochure De Wilg
Voor jongeren hebben we een speciaal programma: watkunjij.info
en een Jongerenbrochure

Ons pand aan de Mecklenburglaan

Geschiedenis

De Wilg is ooit begonnen als een soort van naschoolse opvang. Nu is De Wilg uitgegroeid tot een professionele organisatie met kennis en ervaring op het gebied van duurzame activering; meedoen naar vermogen.

De Wilg komt aan haar naam door de straat waarin het allemaal in 1964 begon: de Wilgstraat, tussen de Amsterdamse straatweg en het spoor. Op de zolder van het buurthuis waren twee activiteiten voor (zoals dat toen heette) geestelijk gehandicapte kinderen. De Wilg is in 1986 verhuisd naar de Mecklenburglaan. Het buurthuis is opgeheven en de straat bestaat niet meer. De Wilg is nog steeds springlevend en meegegroeid met de tijd.

Samenwerken

De Wilg is onderdeel van de Meer groep, samen met MEE Utrecht, Gooi en Vecht en MEE Amstel en Zaan. Daarnaast werken we nauw samen met veel organisaties in de stad. Op die manier kunnen we veel mensen bereiken en zorgen dat zij passend worden ondersteund. Zo kan iedereen meedoen in de maatschappij.

Twee partners lichten we nog even toe. Dat zijn Abrona en WIJ 3.0. Samen met hen hebben we bij De Wilg een unieke vorm van dagbesteding. Iedereen die hier komt heeft meer of minder ondersteuning nodig. Maar wat er echt toe doet is het delen van interesses. Daar in vinden mensen elkaar. Dat is wat mensen bindt.

Zo ondersteunen de bezoekers ook elkaar en daar ontstaan vriendschappen. Niet voor een poosje, nee voor lange tijd. Duurzaam dus!

Vacature(s)

De Wilg streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen. De Wilg staat voor een maatschappij waarin iedereen deel kan nemen ondanks zijn of haar beperkingen.De Wilg organiseert diverse activiteiten ter bevordering van de sociale participatie. Dit doet zij voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met een beperking. Dit alles altijd met vrijwillige inzet en in samenwerking met de sociale partners in de stad. Vanuit bovengenoemde missie ontplooit De Wilg een grote diversiteit aan werkzaamheden. Hierdoor hebben wij regelmatig vacatures voor vrijwilligers en stagiaires. Gemiddeld doen 8 studenten per jaar van verschillende MBO en HBO opleidingen relevante werkervaring op.

Vacature(s) voor personeel, vrijwilligers en stages

Bekijk onze actuele aanbod voor personeel, stagiaires en vrijwilligers via onderstaande link.
Onze vacatures en trainingen voor vrijwilligers/stagiares staan ook op de website van de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

Bekijk onze vacatures

Financieel

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Subsidie

De Wilg ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht voor Sociale Prestatie. Daarnaast worden speciale projecten apart gefinancierd (subsidie/ fondsen).

Social jaarverslag

Bekijk hier ons sociaal jaarverslag in de vorm van een E-zine.

Vakantieoverzicht

Bekijk hier ons Vakantieoverzicht 2018/2019.

 

Gedragscode

We willen op De Wilg prettig met elkaar samenwerken. Daarom hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Dit hebben we opgeschreven in de  Gedragscode.

Doe mee

Word vrijwilliger bij De Wilg

Zonder vrijwilligers geen activiteiten! De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg.
Bekijk de mogelijkheden