Terug

Omgang met mensen met LVB

Wat is een LVB?
Een lager dan gemiddeld IQ en een beperking in sociaal aanpassingsvermogen.
Het betreft mensen die niet goed meekomen en hier niet graag over praten.

Hoe herken je het?
Je ziet het niet aan mensen, je kunt het herkennen aan:

 • Moeite met meekomen op school
 • Buitenproportioneel boos worden
 • Teruggetrokken reageren
 • Slecht de aandacht bij een gesprek kunnen houden
 • Afspraken niet goed nakomen
 • Afwezigheid van een sociaal netwerk
 • Een situatie is zwart of wit, niets ertussenin
 • Hoe ga je om met iemand met LVB?
DO’s:         
 • Gebruik korte zinnen.
 • Praat op de toon die je altijd gebruikt.
 • Kijk naar wat iemand al kan en richt je daarop.
 • Heb geduld; geef bijvoorbeeld voldoende tijd om over een vraag na te denken en om nieuwe informatie te verwerken.
 • Als je denkt dat iemand je niet begrijpt, herhaal je boodschap of vraag of iemand het goed begrepen heeft.
 • Als je ziet dat iemand ergens moeite mee heeft, vraag of je kan helpen.
 • Doe zoals je wilt dat anderen ook tegen jou doen.
DONT’s:     
 • Neem niet over wat de ander zelf kan.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Gebruik geen uitdrukkingen of abstracte taal.
 • Wees niet gehaast of kortaf.
Artikel
31 maart 2022
Delen:
Terug
Doe mee

Word vrijwilliger bij De Wilg

Zonder vrijwilligers geen activiteiten! De vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal van De Wilg.
Bekijk de mogelijkheden